Mwdi Marged

Ers i fi allu cofio ma iselder wedi effeithio ar fy mywyd i. Gesi yng ngeni’n grac. Ma’ Dad a Mam yn dal i sôn am y sgrechen byddarol diddiwedd gafo nhw am flwyddyn gyfan. Trio popeth – hyd yn oed gweld homeopath lan top y Rhondda i geisio datrys y llefen – dim llwyddiant. Be o nhw ddim yn gwbod odd, “it had only just begun”…..
Wrth dyfu lan ro’dd pethe’n mynd ar fy nerfe i yn rhwydd iawn, o ni’n rhan o bob cwmpo mas yn y ty ac yn barod i ffrwydro ar y pethe lleiaf. Odd dad arfer gweud bydde ni’n gallu cwmpo mas gyda ngysgod a gesi i sawl ‘nickname’ drw hwnna… “Moody Margaret” (esbonio ei hunan), “Kevin” (‘the moody teenager’ – cymeriad Harry Enfield) a Atila the Hun (tan o ni tua 16 mlwydd oed o ni’n meddwl ma’i brenhines o China odd Atila, nes i fi weld y film ‘The Night at the Musuem’ a gweld rhyw hen foi blin barfog yn ymosod ar bawb …. cheers mam!).

So fel chi’n gallu gweld, fi wastod di bod yn gwydir hanner gwag / hollol gwag ‘kinda gal’ ond pan o ni’n 16 o ni just yn cael fy ngyfri fel ‘awkward teenager’ a byse ni siwr yn tyfu mas ohono fe. Odd hi ddim tan y chweched dosbarth gyda straen gwaith, ffrindie, perthynas cyntaf a tabledi ‘Evening Primrose’ bellach ddim yn cyffwrdd yr ochre, odd pethe di mynd mor wael fe nath mam droi at…… GOOGLE!!!

  • Continuous low mood or sadness – √
  • Having low self-esteem – √
  • Feeling tearful – √
  • Lack of energy – √
  • Sleeping too much or not enough – √
  • Having no motivation or interests in things – √
  • Feeling irritable and intolerant of others – √ √ √ √

O ni’n tico sawl bocs a odd rhain mond y rhai odd mam yn gallu gweld, o ni heb son wrth neb am y meddylie tywyll hunan-niweidiol o ni’n cal bob dydd. Ar ol i Dr Google rhoi ei farn, esi at GP go iawn a hyd heddiw, heb os, dyna’r peth gore nesi erioed. Cerddesi mas o’r feddygfa yn llefen, gyda prescription 20mg o Citalopram a diagnosis cynnar o iselder. Llefen, dim achos o ni’n upset ond achos y rhyddhad o ni’n teimlo bod ‘na rheswm pam o ni’n teimlo mor blydi shit trw’r amser.

Fi dal ar antidepressant heddi ond sain embarrassed ohono fe a sain cuddio wrtho fe, ma angen newid y stigma sy’n nglwm a phrobleme iechyd meddwl. Fi’n credu’n gryf mai siarad yw’r unig ffordd ma pethe mynd i newid. Fi di dysgu gymaint dros y blynyddoedd dwetha am sut i gadw’r iselder yn fach a shwt i’w ymladd pan ma’n mynd rhy fawr – a hynny drwy siarad a gwrando ar brofiadau pobl arall.  Fi di bod yn ychwanegu at y blog ‘ma ers dros dwy flynedd ond byth wedi teimlo fel bo fi ishe ei ddangos, ac er bo fi dal yn sgwennu hwn fel rhyw fath o therapi i fy hunan, fi’n gobeithio allith e helpu rhywun.

TO BE CONTINUED……

 

Advertisements

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s